Разпознаване на потребителите въз основа на тяхното поведение

Взаимодействието между потребителите и компютърните системи показва различни характеристики и шаблони. Тези шаблони могат да се комбинират в общ модел, казаещ всички потребители на дадена система. Чрез него може да се проследява поведението на отделен потребител и да се открият отделни пикове или отклонения.

Тези отклонения биха могли да бъдат резултат от неправомерни, неучаквани действия от страна на потребителя или от недокументирани проблеми в дизайна на системата. За създаването на модел на поведението на потребителите на дадена система могат да се използват различни параметри като време и продължителност на сесиите, отделни характеристики, специфични за системата. За създаването на такъв модел сме използвали съвремени статистически методи, базирани върху йерархична логистична регресия и максимално правдоподобно оценяване на параметрите на поведенческият модел на всеки потребител. По време на работа на потребителя тези параметри се използват за прогнозиране на неговото поведение и откриване на евентуални нарушения.