РАЗРАБОТВАНЕ НА АНТИ-СКИМИРАЩО УСТРОЙСТВО

За да може да се извърши един по-задълбочен анализ, първо ще трябва да разгледаме мястото, където анти-скимиращото устройство би могло да бъде монтирано, за да доведе до най-добрите желани резултати. За нуждите на анализа ще използваме един банкомат, но не трябва да се изключва приложението на антискимиращото устройство и във вендинг машини, киоск автомати и цялата останала палитра от устройства, приемащи платежни карти.

За да можем да определим от какви материали да бъде изработено едно ново, рационално и не скъпоструващо антискимиращо устройство, трябва да разгледаме банкомата от всичките му страни, да разберем как работи и какви системи използва, какви операции извършва, от какви материали са изработени неговите компоненти, кой и как ще използва АТМ-а, на какви метеорологични условия ще бъде подложен, как си взаимодействат системите и устройствата вградени във него, какви консумативи са му нужни, и най-важното къде е най-подходящото място за монтирането на анти-скимиращата защита, без да пречи на работата на АТМ-а и да си взаимодейства с останалите системи, компоненти и защити.

Има няколко типа банкомати в съответствие с тяхното място на използване – лоби банкомати, свободно стоящи банкомати за външна употреба, банкомати за монтиране през стена, също тъка банкомати от типа Walk-up или Drive-up. Walk-up и Drive-up обикновено са свободно стоящи банкомати за външна употреба или за монтиране през стена, но разликата при двата типа е в наклона на предния панел (лицето) на банкомата. При Walk-up банкоматите (пешеходно преминаване), които са възможно най-разпространените в света банкомати, наклонът на предният панел е около четиридесет и пет градуса спрямо вертикалната ос. При Drive-up банкоматите (преминаване с автомобил), предният панел на банкомата е отвесно. За по голяма нагледност на фигурата долу е показана разликата на два банкомата за монтиране през стена във версии Walk-up и Drive-up.

За да е възможно отличаването на различните типове банкомати, на фигурата по-долу са показани горецитираните близки по своят вид, но различни по спецификация на местоположението си, видове банкомати.

Лоби

Свободно стоящ

През стена

През стена

Свободно стоящ

АТМ

външен Walk-up АТМ

Walk-up АТМ

Drive-up АТМ

Drive-up АТМ

На фигурите горе са показани двата типа най-разпространени банкомати в света. Единият е свободно стоящ „лоби“ банкомат, който се използва за употреба вътре в сгради и помещения, а другият е за вграждане през стена – за външна употреба на открито, за използване при различни метеорологични условия. Трябва да се има предвид и това, че дори и така, за нуждите на своята поддръжка, банкоматите се разделят на такива с предно или задно обслужване, както операционния отсек, така и сейфовия отсек.

На следващите фигури са показани същите - свободно стоящи „лоби“ банкомати за вграждане през стена – за външна употреба с техните размери в милиметри и инчове.

За да бъде едно анти-скимиращо устройство универсално и приложимо към повече типове банкомати, ще ни се наложи, за нуждите на анализа, да разгледаме минимум два от основните АТМ-и и това ще бъдат един свободно стоящ лоби банкомат и един Walk-up, който се вгражда през стена.

7.Предна врата1

Модул за ел.захранване

6

Външен контролен блок

2

Разпределител на захранване

7

Принтер за отчети

3

Специален електронен модул

8

Модул за отхвърляне на карти

4

ASKIM устройство

9

Картов четец

5

Компютър

10

Принтер за касов бон1

Врата за оперативния блок

2

Оперативен блок

3

Тунелна част

4

Клиентски панел

5

Каса (сейф)

1

Врата за оперативния блок

6

Врата на сейф

2

Прозорец на оперативен блок

7

Шифрова механична ключалка

3

Ключалка за прозорец на оперативен блок

8

Заключваща отключваща дръжка

4

Дръжка на врата за оперативния блок

9

Механична ключалка с ключ

5

Ключалка за врата на оперативнияблок1

Модул за топлинен контрол

2

Операционен панел с USB вход

3

Блок - паричен разпределител

4

Батерия UPS1

Модул за ел. захранване

5

Специален електронен модул

2

ASKIM устройство

6

Разпределител на ел. захранване

3

Врата на оперативния блок

7

Операционен панел с USB вход

4

Компютър

8

Принтер касета с картов четец и принтер за отчет и касов бон
Започвайки от външната обвивка на двата банкомата, на фигурите по-горе са показани с обяснение към тях, главните компоненти, които имат един свободно стоящ лоби банкомат и един банкомат за монтиране през стена. От така показаните фигури е видно, че в АТМ-ите няма нищо сложно или непознато на пръв поглед, но това не трябва да ни заблуждава. Освен това по устройство на принципно и технологично ниво, разлика при двата типа банкомати почти няма.

В следващите няколко фигури и таблици ща бъдат показани някои от по-важните функционални елементи на банкомата с тяхното точно местоположение.
Разчет на обслужване на клиенти извън автомобилиЕлементи на лицевия панел на банкомата

Височина от основата на корпуса на банкомата

Дълбочина (от рамената)UL

CEN

UL / CEN

A

Издаване на отчет или вход/изход за депозитна книжка

1078 мм

1087 мм

199 мм

B

Вход приемащ чекове

1072 мм

1081 мм

197 мм

C

Издаване (даване) на монети

1075 мм

1084 мм

166 мм

D

305 мм сензорен екран

999 мм

1008 мм

214 мм

381 мм сензорен екран

1020 мм

1029 мм

220 мм

E

305 мм екран 1-ви FDK (клавиш)

945 мм

954 мм

163 мм

381 мм екран 1-ви FDK (клавиш)

952 мм

961 мм

168 мм

F

305 мм екран 2-ри FDK (клавиш)

918 мм

927 мм

144 мм

381 мм екран 2-ри FDK (клавиш)

920 мм

937 мм

145 мм

G

Издаване (даване) или приемане на банкноти - вход/изход

740 мм

749 мм

99 мм

H

Издаване(даване) или приемане на пликове - вход/изход

740 мм

749 мм

99 мм

I

Клавиш № 5

705 мм

714 мм

42 мм

J

Гнездо – аудио вход

815 мм

824 мм

81 мм

K

Камера

865 мм

874 мм

83 мм

L

Вход (уста) на картов четец

949 мм

958 мм

87 мм

M

Издаване (даване) на чекове

1073 мм

1082 мм

117 мм


Елементи на лицевия панел

Разстояние от клавиш № 5

Разположение по циферблата на часовник

A

Издаване (даване) или приемане на банкноти или издаване (даване) или приемане на пликове вход/изход

144 мм

9

B

305 мм екран 1-ви FDK (най-горен ляв клавиш)

306 мм

10

381 мм екран 1-ви FDK (най-горен ляв клавиш)

333 мм

10

C

Приемане на чекове или издаване (даване)

426 мм

11

D

Издаване на отчет или вход/изход за депозитна книжка

378 мм

12

E

Издаване (даване) на чекове

446 мм

1

F

Вход (уста) на картов четец

355 мм

1

G

Гнездо – аудио вход

264 мм

2

H

Издаване (даване) на банкноти или издаване (даване) или приемане на пликове - вход/изход

184 мм

3

Предвид малкото пространство във вътрешността на банкомата и факта, че самото антискимиращо устройство не трябва да заема много място и да не пречи на нормалната работа на АТМ-а, материалите, от които трябва да бъде изработено трябва да са с голяма якост и твърдост. Освен това концептуалното решение за практически извършваната дейност на това устройство и взаимодействието му с останалите процеси и системи, опериращи в банкомата трябва да се изпитат в реална среда, защото е възможно, някое концептуално решение по своя характер да е много добро, но да се окаже че не е приложимо в практиката поради обемност например.

Техническите средства за изработката на антискимиращо устройство също така трябва да са съобразени и с условията, при които ще работи банкомата – неговата работна среда. За да е приложимо устройството при всички видове банкомати трябва да разгледаме възможно най-песимистичните или така наречени максимално допустими стойности за работна среда параметри, на които е подложен един банкомат.

За да може АТМ терминалът да работи правилно в обекта, в който той следва да бъде инсталиран, той трябва да отговарят на следните изискванията на заобикалящата го среда:

АТМ терминалът ще работи в един диапазон на заобикаляща го среда с определен фонов шум, натоварване, електрическо захранване, и подложен на климатични особености като температура и влажност. Въпреки това, непрекъсната работа при или близо до граничните стойности или на място, където температурата и влажността на климата са извън спецификацията, то е желателно тази среда да се избягва. Параметрите и техния диапазон са както следва:

Електро захранване на банкомата и кабели за пренос на данни:


Диапазон на линиите за високо напрежение

110 - 120 V

220 - 240 V

Номинална честота

50/60 Hz

50/60 Hz

Тип мрежа

TN*

TN*

Допустимо отклонение на диапазон на напрежението

- 10 % до + 6 %

- 10 % до + 6 %

Допустимо отклонение на номиналната честота

± 1 %

± 1 %

* Електрическа мрежа с директна връзка на достъп на проводимите части със заземена неутрална точка на мрежата от систематаУсловия на работа на устройството:


110 - 120 V

220 - 240 V


Идеална среда

Максимални стойности

Идеална среда

Максимални стойности

С наличие на UPS

Номинална консумация на ел. енергия

1.7 A

3.2 A

0.9 A

1.7 A

Консумация при пълна мощност

175 VA

340 VA

190 VA

320 VA

Активна мощност

165 W

295 W

160 W

285 W

Коефициент на мощността

0.96

0.91

0.84

0.84

Токова утечка (max.)

1.2 mA

1.2 mA

1.2 mA

1.2 mA

Без наличие на UPS

Номинална консумация на ел. енергия

2.7 A

4.2 A

1.3 A

2.1 A

Консумация при пълна мощност

290 VA

455 VA

280 VA

410 VA

Активна мощност

265 W

395 W

245 W

370 W

Коефициент на мощността

Токова утечка (max.)

3.5 mA

3.5 mA

3.5 mA

3.5 mA

Отопление (без устройство)

Номинална консумация на ел. енергия


5.4 A


2.9 A

Консумация при пълна мощност


700 VA


650 VA

Активна мощност


700 W


650 W

Коефициент на мощността


1


1

Клас на защита

I

I

Тип на системен конектор
(Вид на свързване на системата към мрежата)

Специфична за приемащата държава

-

безопасен щепсел

CEE щепсел

в комбинация с IEC 309 щепсел

Специфична за приемащата държава -

безопасен щепсел

CEE щепсел

в комбинация с IEC 309 щепсел

Предпазител

10A бавен предпазител или 16A прекъсвач

10A бавен предпазител или 16A прекъсвач

Степен на защита при въздействие осигурени от обвивката - EN 60529

IP 20

IP 20

Ако UPS се използва, той трябва да бъде свързан само с CEE щепсел.Необходимото пространство за експлоатация и поддръжка на един средно статистически банкомат е около 2 m2 (21.52 ft2). Нормалният сейф на банкомата, обикновено е със защита клас CEN IV с повърхностно натоварване при CEN IV - 19.4 kN/m2 (2.81 lbf/in2), с тегло 890 kg (1962.45 lb) и капацитет на вентилатора 60 m3/h (2118.6 ft3/h). Механични условия на околната среда в съответствие с EN 60721, съгласно които банкоматът трябва да може да оперира, са както следва:

Влияния от:

Клас

Забележки


Експлоатация


3М2


Сграда с минимални външни вибрации

Транспорт

2М2

Всички видове превозни средства и ремаркета, както и железопътен и въздушен транспорт

Съхранение

1М3

Забележими вибрации и подутини, причинени например от машини или преминаващи превозни средстваКлиматичните условия на околната среда в съответствие със стандарт EN 60721 при които банкоматът трябва да може да оперира, имат следните параметри:

Експлоатационни параметри на средата - температура/относително влажност:


Клас

Работна температура в °C

Относителна влажност в %

Експлоатация на закрито

3К3

от + 5 до + 40

от 5 до 85

Експлоатация навън с отопление


от - 40 до + 50

от 5 до 85

Експлоатация навън без отопление


от + 5 до + 50

от 5 до 85

Скорост на температурна промяна


до 10 на час


Скорост на промяна на относителна влажностдо 10 на час

Температурно ограничение за точка на кондензиране

Максимална амплитуда 26°C

При екстремен диапазон на работа до 1 час

3К3

от + 0 до + 40

от 5 до 95

При ограничен диапазон на работа на закрито

3К3

от + 5 до + 40

от 5 до 95

Транспорт

2К2

от - 25 до + 60

от 15 до 98

Съхранение

1К2

от + 5 до + 40

от 5 до 85Експлоатационни параметри на средата – атмосферно налягане:

Банкоматът би могъл да поема положително външно към вътрешно (отвън -навътре) налягане с амплитудна разлика до 70 паскала (0,01 lbf/inch2) (или за по-високо налягане трябва да се оборудва с херметизираща функция).

Пределно допустимо емитиране на шумови емисии в съответствие със стандарт EN 27779

Шумув рейтинг съгласно

ISO 9296

Идеална среда/ режим готовност

Нормални операции

Ниво на сила на звука в LWAd

5.5 B

7.0 B

Допустими дози, свързани с ниво на акустично напрежение в LpAm

43 dB

57 dB

непосредствена близост при експлоатация)

Трябва да се има предвид че пределно допустимите граници на опериране при гореописаните параметри от стандартите, все пак имат толеранс от още около десет процента.

След като разгледахме характеристиките на средата, в която оперира един банкомат, вече е налице възможността да предвидим главните параметри на възможните средства за разработване на антискимиращо устройство. От това следва, че за да има универсално приложение във повечето видове банкомати, то устройството не трябва да излиза от параметрите на стандартите на средата, в която оперира самият АТМ.

Преобладаваща част от водещите производители на банкомати, използват различни цветове за да декорират определени части и устройства вградени в него. Най-използваните цветове са черно, бяло, сиво и сребрист металик за металните части, оранжево, зелено, жълто и червено, като някои производители заменят някои от цветовете с друг цвят (например синьо вместо зелено) по свое усмотрение, за да се отличават от останалите, но в повечето случаи се спазва класическата окраска като стандарт. Поради факта, че повечето банки, други финансови институции и фирми, стопанисващи и опериращи банкомати в повечето случаи имат разнороден парк от марки и модели за поддръжка и тяхното техническо обслужване се извършва през годините от различни дружества – точно за тяхно улеснение са поставени тези цветове, като принципно решение. Различните цветове се използват за означаване на различното предназначение на определени части, компоненти и/или цели модули, за да се намали рискът от повреда на оборудването или телесна повреда на обслужващия го персонал, при спазване на мерките за безопасност и визуалното цветово разпределение за извършване на техническо обслужване на банкомат както следва:

сребрист металик – почти всички метални части в един банкомат са с този цвят, по принцип той е основен по принцип за интериора и екстериора на АТМ-а.

черно – цветът обикновено се използва за кутии на отделни модули и различни устройства на банкомата. Освен това в него са оцветени гумените транспортни ленти, пластмасовите четци, гумираните валци, предавки и накрайници.

бяло –използва се главно за зъбните колела на транспортните компоненти на банкомата, поради факта че при него лесно се откриват отклонения от стандарта, като например пукнатини, липса на зъб и т.н. В най-общи линии бялото се използва за консумативните части, които подлежат на редовна подмяна, поради бързото им износване, при почистване и сервизиране.

сиво – обикновено се използва за онези компоненти в банкомата, които трябва лесно да бъдат изваждани и/или подменяни.

оранжево – използва се за достъп до отделните модули, т.е. – оранжевият цвят се използва за направа на оранжеви дръжки, ключалки или лостове за освобождаване и издърпване на отделни модули от банкомата.

зелено – това е цветът за взаимодействие с потребителя. От външната страна обикновено са означени или светят в зелен цвят места като: слота за карти, около клавиатурата, слотовете за депозиране или теглене на пари (чекове, пликове, монети), мястото за включване на слушалки и около принтера за касовият бон. От вътрешната страна при техническо или друг вид обслужване, местата, които са означени със зелен цвят са дръжки (дръжките на контейнерите за банкноти (чекове, пликове, монети)) или ключалки и колела, работещи в рамките на модулите за попълване или замяна, отстраняване на задръствания, причинени от скъсани банкноти (хартия, косми, натрупана прах или боклук), или задачи по изпразване (попълване/презареждане) и/или почистване.

жълт – безопасни точки за повдигане. Използват се само при ремонт или поддръжка.

червен – както и във всички други устройства е цветът обуславящ опасност.

След като бъде изработен прототипът на опитният образец, предвид неговите функции ще се наложи да бъде обагрен във един от гореописаните цветове или да се проведат консултации с производители на банкомати по този въпрос.

Нека сега да разгледаме основните компоненти и системи, вградени в един банкомат, тяхното разпределение и функции, за да се опитаме да намерим най-подходящото място за антискимиращото устройство. Това ще ни позволи да условно да определим неговия габарит.

C:\Users\sof0ccs\Desktop\ATM Snimki\Liceva strana za polzvane.jpgНа тази фигура е показано разположението на модулите от лицевата страна.

C:\Users\sof0ccs\Desktop\ATM Snimki\Zadna strana za polzvane.jpg

На тази фигура е показано разположението на модулите от задната страна на банкомата.В местата указани с А, В, С, D и E, на следващата фигура е възможно да бъдат поставени най-различни взаимнозаменяеми модули и отделни системи, които биха дали възможност да бъдат използвани различни функции, в зависимост от конфигурацията, предназначението, местоположението, нуждите или предпочитанията на АТМ оператора. Тъй като те са взаимнозаменяеми и имат безброй конфигурации, най-важното в случая е, че те са в синхрон и взаимодействие, без да си пречат едно на друго.

C:\Users\sof0ccs\Desktop\ATM Snimki\Zadna strana za polzvane 2 new.jpg

На местоположение А или В:

приемащо банкноти устройство

устройство за прием и повторно използване на банкноти

приемащо и подаващо(издаващо) пликове устройство

На местоположение А и / или В:

подаващо и разпределително устройство за банкноти

приемащо банкноти устройство

На местоположение С:

подаващо и разпределително устройство за монети

Чеко-обработващо модуларно устройство

Мащабируемо (скалово) чек процесор устройствоНа местоположение D:

Журнален принтер

(за отчети) с

хартия на руло

Двустранно печатащ пасбук принтер

Принтер за отчети/чекове/депозитни книжки (пасбук)

Журнален принтер

(за отчети) с

хартия на пачка

На местоположение Е:Принтер за квитанция с

хартия на руло

Принтер за квитанция с

хартия на две ролки

Предвид това, че настоящият анализ има за цел да се предвидят възможните технически средства за разработване на антискимиращо устройство, ще бъдат разгледани по-обстойно различните видове картови четци, както и тяхното местоположение и функции.

В този случай ще започнем разглеждането на картовия четец от задната страна на банкомата, защото общото за всеки един картов четец от различните марки и модели на различните производители, все пак завършват с контейнер за отхвърлени, забравени или задържани карти. В зависимост от модела на банкомата, по показател от къде се извършва сервизното му обслужване (отпред, отзад или отстрани) и това дали сервизните модули са на шейна, имаме следните няколко варианта:

C:\Users\sof0ccs\Desktop\ATM Snimki\transportna lenta na card reader.jpg

Тук са показани три варианта с наличие на удължена транспортна лента. Както е видно от картинката, транспортната лента бива къса и дълга, като другата особеност им е в различните видове контейнери – в зависимост от натоварването на банкомата на фигурата са показани такива с малък обем и един контейнер с голям обем, но всички са от вида „затворени с достъп със секретен ключ”. За онагледяване на разликата е показан стандартен контейнер и контейнер със заключване.

C:\Users\sof0ccs\Desktop\ATM Snimki\standarten i zakliuchvasht se konteiner za cards.jpg

Картата преминава по следния начин, за да достигне до контейнера:

C:\Users\sof0ccs\Desktop\ATM Snimki\Pat na carta do konteiner.jpg

 1. Контейнер

 2. Движение на карта при попадане в контейнера

 3. Движение на картовия четец при изпълнение на операция по задържане

1

Карта

2

Фотосензор (предавател и приемник)

3

Мотор

4

Задвижващ ремък

5

Контейнер

6

Колесна транспортна ролка

7

Транспортни ленти

8

Транспортен клин

9

Рефлекторна призма

10

Обтегателна ролка

Устройството и функциите на моторизирания картов четец са видни от следващите фигури.

Четците обикновено са пригодени за повечето технологични видове карти.илиТози модел е с малко повече функции, защити и датчици.

Така конструирания картов четец, поема картата, придвижва я към своята сърцевина, докато не я постави на точно определено място, за да може магнитната глава да прочете магнитната лента или да се осъществи контакт с контактната повърхност на четеца за чип-карти. След тази операция, в зависимост от това дали транзакцията е преминала успешно, картата се подава обратно към изхода, или в случаите когато е подадена команда за задържане от страна на процесинг центъра, картата бива пропусната назад към контейнера за задържани карти. Тези движения и ротационното движение на основното зъбно колело на картовия четец са показани на следващата фигура.

Когато зъбното колело с ремъчния привод се върти назад – картата излиза напред към изхода.

 1. Придържаща скоба за MM сензор

 2. Колела за ръчно транспортиране на картата

 3. Гнездо за SAM модул

 4. Лост за освобождаване на задържани лични карти

 5. Слот за поставяне на карта

Ръчното действие на колелата за транспортиране на картата е показано по-горе.

Четецът на карти може да обработва магнитни карти, както и чип-карти. Обикновено четците на карти са оборудвани и с SAM модул (модул защита на достъпа). SAM модулът се състои от чип карта в ID-000 формат и специална основа в четеца на карти. SAM модулът може да се използва за изпълнение на криптиращи и декриптиращи задачи по стандарти с помощта на крипто процесор. Изборът на ID-000 чип карта е специфичен за АТМ оператора и зависи от възможностите на прилаганият от него софтуер. Повечето версии на картови четци, също така имат функция, която задържа (арестува) и лични карти (при положение, че ползвателят се е объркал и е поставил такава), ако системният софтуер открие такъв вид манипулация. Арестът на лична карта се задейства от софтуера, след като бъде разпозната такава от датчиците на картовия четец. Картата може да бъде пусната отново само и единствено ръчно от оператора на банкомата, предвид това, че тя е документ за самоличност и не може да бъде предавана на трето лице освен на нейния собственик.Стандартните технически характеристики на картовите четци са както следва:

Интерфейс и захранване:Лабораторно е доказано (при стайна температура с нормална влажност), че животът на един картов четец е:

 1. C/R - между 1 750 000 – 2 000 000 преминавания на карта или пет години – без значение кое от двете събития ще настъпи първо (трябва да се има предвид, че за едно преминаване се брой едно поемане и едно връщане на картата – една цяла операция)

 2. IC живот на контактната повърхност – около 500 000 операции

 3. Свалящ (записващ) цикъл – минимум 100 000 пъти.

В зависимост от натоварването, ориентировъчно и животът на едно антискимиращо устройство би трябвало да бъде със същата продължителност, както и на картовия четец, но все пак, поради факта, че то ще трябва да защитава от „посегателства“ и ще бъде поставен понякога в екстремални условия и натоварвания е възможно и да е с доста по кратък жизнен цикъл.

Ако приемем за основни стойностите на картовия четец и това, че антискимиращото устройство ще трябва да работи в синхрон с него, а е твърде вероятно и да бъдат свързани, то тогава и устройството трябва да използва близки параметри, като например входящо напрежение, вид на комуникация с картовия четец, комуникация с останалите системи опериращи в него и т.н. За съжаление това е само принципно положение, което не винаги в практиката е възможно, за това ще трябва да се експериментира.

За да се защити максимално картовият четец, най-добре е антискимиращото устройство да бъде монтирано между вътрешната страна на предния панел на банкомата и слота за картата на картовия четец. Преди да разгледаме стандартните критерии за избор на антискимиращото устройство - гилотина, ще разгледаме точното местоположение, където е възможно неговото поставяне.

Стандартният просвет на процепа на предния панел на банкомата изглежда по следния начин от вътрешната страна:

Описание: C:\Users\p.yerasov.TKK\Desktop\Антискимминг\IMAG0493.jpgОт външната страна изглежда по следния начин:C:\Users\sof0ccs\Desktop\ATM Snimki\wnutrik1-1.jpgЗащо е така?!? Повечето антискимиращи устройства се монтират от вътрешната страна на тези четири, специално предназначени за целта, вътрешно вградени гайки, като показания на следващата снимка затвор с антискимиращи сензори:

В работна среда той изглежда по следният начин:

Експерименталните опити по разработването, трябва да покажат, дали е възможно ново разработеното антискимиращо устройство да бъде монтирано заедно с някое от съществуващите устройства и да си взаимодейства с тях или да бъде алтернативна опция за избор на операторите на банкомати. Дали ще бъде самостоятелно използвано предвид неговата надеждност или в комбинация с друго устройство, към този момент не е възможно да се каже със сигурност.

На тази снимка е показан процепа за карти при затворено положение, където затвора на процепа 3 (входа (слота) за карти) изглежда така, а с 1 и 2 са означени болтовете за захват.

На тези снимка са показани процепа за карти при затворено положение, както и болтовете за захват, които са оградени в червено.
Описание: C:\Users\p.yerasov.TKK\Desktop\Антискимминг\Paint\1.tif

За да се монтира антискимиращото устройство, все пак трябва да се вземе предвид и вида, формата и дебелината на вътрешната страна на процепа за карти, както е показано на следващата снимка. Отляво с червено е отбелязана дебелината на стената на картовия отвор, която е под деветдесет градуса, както и горната стена (отбелязана също с червен цвят), която е под наклон от около четиридесет и пет градуса.

Описание: C:\Users\p.yerasov.TKK\Desktop\Антискимминг\Paint\4.tif

Трябва да се обърне внимание и на това, че над самия отвор има монтиран светлинен диод (LED),който е ограден с червено на следващата снимка. Като той може лесно да бъде демонтиран при нужда, за да се освободи място, ако това се наложи.Описание: C:\Users\p.yerasov.TKK\Desktop\Антискимминг\Paint\3.tif

И за да завършим с обзора на банкомата, ще онагледим и начина на поставяне на картата в процепа на банкомата, за да бъде поета от картовия четец, както следва: